PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DiFoDess Fotoclub kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DiFoDess Fotoclub, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DiFoDess Fotoclub verstrekt.

DiFoDess Fotoclub kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw Foto’s in kader van een opdracht

WAAROM DIFODESS FOTOCLUB GEGEVENS NODIG HEEFT

DiFoDess Fotoclub verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DiFoDess Fotoclub uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

HOE LANG DIFODESS FOTOCLUB GEGEVENS BEWAART

DiFoDess Fotoclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

DiFoDess Fotoclub verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DiFoDess Fotoclub worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DiFoDess Fotoclub gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

DiFoDess Fotoclub maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@difodess.com. DiFoDess Fotoclub zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Op onze website tonen wij een grote verscheidenheid aan foto’s. Deze foto’s zijn en blijven het eigendom van het lid dat deze beschikbaar heeft gesteld. Indien wij iets tonen van uzelf of over uzelf, en als dat u stoort, neem dan contact op met webmaster@difodess.com en dan zullen wij deze op uw aanvraag zo snel mogelijk verwijderen.

BEVEILIGEN

DiFoDess Fotoclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DiFoDess Fotoclub maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DiFoDess Fotoclub verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DiFoDess Fotoclub via webmaster@difodess.com. WWW.DIFODESS.COM is een website van DiFoDess Fotoclub.

Fotoclub DiFoDess is als volgt te bereiken:

Post Adres:
DiFoDess Fotoclub
Molenhoek 11
2480 Dessel

Vestigingsadres:
DiFoDess Fotoclub
Woonhuis De Hei
Lokaal De Swing
Kruisberg 16
2480 Dessel

Telefoon: 0468 205 585

Email: secretaris@difodess.com