PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fotoclub DiFoDess kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fotoclub DiFoDess, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fotoclub DiFoDess verstrekt.

Fotoclub DiFoDess kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw Foto’s in kader van een opdracht

WAAROM FOTOCLUB DIFODESS GEGEVENS NODIG HEEFT

Fotoclub DiFoDess verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Fotoclub DiFoDess uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

HOE LANG FOTOCLUB DIFODESS GEGEVENS BEWAART

Fotoclub DiFoDess bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fotoclub DiFoDess verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fotoclub DiFoDess worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fotoclub DiFoDess gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Fotoclub DiFoDess maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@difodess.com. Fotoclub DiFoDess zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Op onze website tonen wij een grote verscheidenheid aan foto’s. Deze foto’s zijn en blijven het eigendom van het lid dat deze beschikbaar heeft gesteld. Indien wij iets tonen van uzelf of over uzelf, en als dat u stoort, neem dan contact op met webmaster@difodess.com en dan zullen wij deze op uw aanvraag zo snel mogelijk verwijderen.

BEVEILIGEN

Fotoclub DiFoDess neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fotoclub DiFoDess maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fotoclub DiFoDess verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fotoclub DiFoDess op via webmaster@difodess.com. WWW.DIFODESS.COM is een website van Fotoclub DiFoDess.

Fotoclub DiFoDess is als volgt te bereiken:

Post Adres:
DiFoDess Fotoclub
Sint-Ceciliastraat 2
3920 Lommel

Vestigingsadres:
Fotoclub DiFoDess
Woonhuis De Hei
Lokaal De Swing
Kruisberg 16
2480 Dessel

Telefoon: 0468 205 585

Email: secretaris@difodess.com